தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி!
எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி!

ஸர்வம் நீ வலைத்தளம் என்பது இந்து மதத்தைப் பற்றியது. சர்வம் நீ என்பது பக்தி மற்றும் மதத்தைப் பற்றியது. பூஜை எவ்வாறு செய்வது, ஸ்லோகத்தையும் மந்திரங்களையும் எப்படிச் சொல்வது, இந்து புராணங்களுடன் தொடர்புடைய கதைகள் ஆகியவற்றை சர்வம் நீ விளக்குவார். இந்த சேனலில் உள்ள அனைத்து வீடியோக்களும் தர்ம சாஸ்திரம் மற்றும் வேதங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.

Recent Posts