மஹாளய பக்ஷம் (14.09.19 சனி முதல் 28.09.19 சனி முடிய)

                 மஹாளய  பக்ஷம் 
(14.09.19  சனி  முதல்  28.09.19  சனி  முடிய)

      
ஒரு  நாள்  மட்டும்  தர்ப்பணம்  செய்ய  மிக  சிறந்த  நாட்கள்
மஹாபரணீ   ( 18.09.19 ) புதன்கிழமை

மத்யாஷ்டமி  மற்றும்  மஹாவ்யதீபாதம்  ( 22.09.19) ஞாற்றுக்கிழமை

அவிதவா  நவமீ  ( 23.09.19) திங்கட்கிழமை

ஸன்யஸ்த  மஹாளயம் ( 25.09.19 ) புதன்கிழமை

கஜச்சாயா  ( 26.09.19 ) வியாழக்கிழமை

துர்மரணம்  அடைந்தவர்களுக்கு  ( 27.09.19) வெள்ளிக்கிழமை

மஹாளய  அமாவாசை ( 28.09.19) சனிக்கிழமை