ஆதித்ய ஹ்ருதயம்

சூரியன் ஸ்தோத்ரம் 6 – Sooriyan Slogam